Czym jest dla mnie zarządzanie?

Z jednej strony dokładaniem należytej staranności w działaniu menedżerskim, co oznacza posiadanie odpowiedniej wiedzy, rozwijanie tej wiedzy, poszukiwanie nowej wiedzy, a na koniec przetwarzanie jej w indywidualną praktykę (czyli praca nad sobą).

Z drugiej strony kreatywnym poszukiwaniem niestandardowych rozwiązań, choć w ramach założeń co do skuteczności i efektywności (czyli rozsądnie ograniczonym eksperymentowaniem).

Z trzeciej strony układaniem możliwie uporządkowanej mozaiki składającej się na spójną teorię naukową (czyli porządkowaniem doświadczeń na tle ogólnej wiedzy).