Dziennik – 2019

Marzec

 • na III konferencji “Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, wygłosiłem referat “Społeczeństwo komfortu jako bodziec i hamulec dla zarządzania”;
 • na II konferencji “Project Management 2.0”, zorganizowanej przez Akademią WSB, wygłosiłem wraz z dr Małgorzatą Waszkiewicz referat “Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu projektami – podejście zwinne jako technika racjonalizująca to zarządzanie oraz elastyczność jako oś jego doskonalenia”;

Luty

 • zespół, którego byłem członkiem, otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej za przygotowanie programu kształcenia kierunku “Inżynieria Zarządzania”;
 • zostałem zgłoszony przez Senaty: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego jako kandydat do Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie “Nauki o zarządzaniu i jakości”;

Styczeń

 • ukazała się monografia, pod red. A.Kosieradzkiej, K.Rostek i moją, autorstwa zespołu Wydziału Zarządzania “Metodyki planowania cywilnego w publicznym zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie”;
 • na konferencji „Dzień IODy”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych oraz WZ PW, wygłosiłem referat inauguracyjny “Inspektor Ochrony Danych strażnikiem wartości w dobie 4. rewolucji technicznej”.

 

Dziennik – 2018

Grudzień 2018

 • na konferencji TIAPISZ’2018 połączonej z jubileuszem 50-lecia informatyki w SGH wygłosiłem referat Perspektywy informatyki ekonomicznej
 • uczestniczyłem jako juror w rozdaniu nagród Giełdy Papierów Wartościowych w konkursie prac dyplomowych i doktorskich

Listopad 2018

 • jako promotor uczestniczyłem w obronie doktoratu Andrzeja Zajkowskiego “Model doskonalenia jakości usług informatycznych w uczelni publicznej” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
 • na święcie AGH wygłosiłem laudację dorobku prof. Piotra Garsteckiego laureata Nagrody im. Prof. K.Bartla
 • rozprawa doktorska Bogusława Bujaka “Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce”, której byłem promotorem, otrzymała nagrodę Prezesa NBP

Październik 2018

 • zostałem członkiem Kapituły Konkursu na najlepszą pracę studencką z zakresu zarządzania Project Master, prowadzonego przez stowarzyszenie IPMA
 • w roli panelisty uczestniczyłem w debacie “Uniwersytety – nauka zawodu czy idei?” zorganizowanej przez thinkzine Nowa Konfederacja

Wrzesień 2018

 • zostałem przewodniczącym Forum Cyfrowej Administracji Publicznej prowadzonego przez Fundację IT Leader Club Polska pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji
 • na konferencji z okazji 10-lecia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wygłosiłem referat “Postępowanie z ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym”
Sierpień 2018
 • zostałem członkiem Scientific & Editorial Advisory Board periodyku Foundations of Management
Lipiec 2018
 • zostałem powołany przez Ministra Finansów na członka Rady Nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne i wybrany wiceprzewodniczącym tej Rady
Maj 2018
 • współprowadziłem konferencję doktorantów zorganizowaną wspólnie przez Wydział Zarządzania PW oraz Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej
 • wręczałem w imieniu Kapituły Wydziału Zarządzania Nagrodę im. Marka Siudaka
 • na XII Konferencji „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, wygłosiłem referat “Zarządzanie 4.0 – od imperfect knowledge do antydyscyplinarności”
 • uczestniczyłem w nadaniu tytułu doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej profesorowi Wiesławowi Banysiowi
 • jako recenzent uczestniczyłem w obronie doktoratu Jacka Zaleskiego “Metody budowania zastrzeżeń patentowych a innowacyjność przedsiębiorstw” przygotowanej pod kierunkiem prof. Stanisława Kasiewicza w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
Kwiecień 2018
 • opublikowałem w wydawnictwie edu-Libri książkę “Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego – wyzwania naukowe”
 • w imieniu Wydziału Zarządzania odebrałem certyfikat „Studia z przyszłością” dla kierunku Zarządzanie, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • otwierałem konferencję „Zarządzanie 4.0 – naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat” zorganizowaną przez Wydział Zarządzania i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
 • z prodziekanami uczestniczyłem w Politechnice Gdańskiej w spotkaniu dziekanów wydziałów zarządzania uczelni technicznych
 • uczestniczyłem w dorocznym Forum Technologii Związku Banków Polskich
 • otwierałem z Rektorem Politechniki Warszawskiej spotkanie jubileuszowe X-lecia Wydziału Zarządzania
Marzec 2018
 • jako recenzent uczestniczyłem w przewodzie habilitacyjnym dr Joanny Radomskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • uczestniczyłem w jubileuszu 10-lecia Katedry Zarządzania Projektami SGH, założonej i kierowanej przez prof. Michała Trockiego
 • opiniowałem dla Związek Banków Polskich, bazujące na technologii blockchain, rozwiązanie tzw. „trwałego nośnika” informacji dla klientów banków
 • uczestniczyłem w konferencji „Project Management” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Luty 2018
 • ukazała się monografia, pod red. A.Kosieradzkiej i moją, autorstwa zespołu WZ – “Methodology of risk evaluation in public crisis management”
 • jako promotor uczestniczyłem w obronie doktoratu Agnieszki Kamińskiej “Polityka informacyjna uczelni publicznej – ujęcie modelowe” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

 

Styczeń 2018
 • wygłosiłem referat “Kluczowe problemy i wyzwania publicznego zarządzania kryzysowego” otwierając konferencję „Szkoła logistyki” współorganizowaną przez Wydział Zarządzania PW z UT-H w Radomiu
 • zostałem członkiem Rady Programowej periodyku „Przegląd Organizacji”
 • na konferencji GIODO „XII Dzień ochrony danych osobowych” wystąpiłem w panelu ekspertów
 • na konferencji WZ i SABI „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych” wygłosiłem wykład otwierający “Aksjologia ochrony danych osobowych”

Dziennik – 2017

Grudzień 2017
 • recenzowałem poradnik GIODO “Jak należy rozumieć podejście oparte na ryzyku wg RODO?”
 • byłem jurorem konkursu Giełdy Papierów Wartościowych na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rynkowi kapitałowemu
 • otwierałem i uczestniczyłem w panelu konferencji kończącej III edycję Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej, w której w imieniu Rektora PW przewodniczę Radzie Programowej

Czytaj dalej

Dziennik – 2016

Grudzień 2016

 • uczestniczyłem w seminarium metodycznym w Wyższej Szkole Biznesu
  w Dąbrowie Górniczej;
 • uczestniczyłem w panelu dyskusyjnym z udziałem Ministra Cyfryzacji podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej prowadzonej przez fundację IT Leader Club pod patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej;
 • zostałem powołany w skład Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji;
 • jako recenzent uczestniczyłem w obronie doktoratu mgr Anny Marszal Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na giełdzie niemieckiej w oparciu o matematyczne metody analizy danych w ramach przewodu prowadzonego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej;

Czytaj dalej

Archiwum

 • 31 grudnia zakończyłem 4-letnią kadencję członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym czasie uczestniczyłem w 22 wizytacjach uczelni oraz opiniowałem 20 projektów programów kształcenia.
 • Grudzień 2015: w wydawnictwie edu-Libri ukazała się książka, pod redakcją dr hab. Anny Kosieradzkiej i moją, autorstwa zespołu Wydziału Zarządzania, pt. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym.

Czytaj dalej