Dziennik – 2019

Marzec

  • na III konferencji “Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, wygłosiłem referat “Społeczeństwo komfortu jako bodziec i hamulec dla zarządzania”;
  • na II konferencji “Project Management 2.0”, zorganizowanej przez Akademią WSB, wygłosiłem wraz z dr Małgorzatą Waszkiewicz referat “Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu projektami – podejście zwinne jako technika racjonalizująca to zarządzanie oraz elastyczność jako oś jego doskonalenia”;

Luty

  • zespół, którego byłem członkiem, otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej za przygotowanie programu kształcenia kierunku “Inżynieria Zarządzania”;
  • zostałem zgłoszony przez Senaty: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego jako kandydat do Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie “Nauki o zarządzaniu i jakości”;

Styczeń

  • ukazała się monografia, pod red. A.Kosieradzkiej, K.Rostek i moją, autorstwa zespołu Wydziału Zarządzania “Metodyki planowania cywilnego w publicznym zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie”;
  • na konferencji „Dzień IODy”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych oraz WZ PW, wygłosiłem referat inauguracyjny “Inspektor Ochrony Danych strażnikiem wartości w dobie 4. rewolucji technicznej”.

 

Posted in Dziennik aktywności.