Dziennik – 2018

Grudzień 2018

 • na konferencji TIAPISZ’2018 połączonej z jubileuszem 50-lecia informatyki w SGH wygłosiłem referat Perspektywy informatyki ekonomicznej
 • uczestniczyłem jako juror w rozdaniu nagród Giełdy Papierów Wartościowych w konkursie prac dyplomowych i doktorskich

Listopad 2018

 • jako promotor uczestniczyłem w obronie doktoratu Andrzeja Zajkowskiego “Model doskonalenia jakości usług informatycznych w uczelni publicznej” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
 • na święcie AGH wygłosiłem laudację dorobku prof. Piotra Garsteckiego laureata Nagrody im. Prof. K.Bartla
 • rozprawa doktorska Bogusława Bujaka “Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce”, której byłem promotorem, otrzymała nagrodę Prezesa NBP

Październik 2018

 • zostałem członkiem Kapituły Konkursu na najlepszą pracę studencką z zakresu zarządzania Project Master, prowadzonego przez stowarzyszenie IPMA
 • w roli panelisty uczestniczyłem w debacie “Uniwersytety – nauka zawodu czy idei?” zorganizowanej przez thinkzine Nowa Konfederacja

Wrzesień 2018

 • zostałem przewodniczącym Forum Cyfrowej Administracji Publicznej prowadzonego przez Fundację IT Leader Club Polska pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji
 • na konferencji z okazji 10-lecia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wygłosiłem referat “Postępowanie z ryzykiem w publicznym zarządzaniu kryzysowym”
Sierpień 2018
 • zostałem członkiem Scientific & Editorial Advisory Board periodyku Foundations of Management
Lipiec 2018
 • zostałem powołany przez Ministra Finansów na członka Rady Nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne i wybrany wiceprzewodniczącym tej Rady
Maj 2018
 • współprowadziłem konferencję doktorantów zorganizowaną wspólnie przez Wydział Zarządzania PW oraz Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej
 • wręczałem w imieniu Kapituły Wydziału Zarządzania Nagrodę im. Marka Siudaka
 • na XII Konferencji „Informacja w społeczeństwie XXI wieku”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, wygłosiłem referat “Zarządzanie 4.0 – od imperfect knowledge do antydyscyplinarności”
 • uczestniczyłem w nadaniu tytułu doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej profesorowi Wiesławowi Banysiowi
 • jako recenzent uczestniczyłem w obronie doktoratu Jacka Zaleskiego “Metody budowania zastrzeżeń patentowych a innowacyjność przedsiębiorstw” przygotowanej pod kierunkiem prof. Stanisława Kasiewicza w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
Kwiecień 2018
 • opublikowałem w wydawnictwie edu-Libri książkę “Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego – wyzwania naukowe”
 • w imieniu Wydziału Zarządzania odebrałem certyfikat „Studia z przyszłością” dla kierunku Zarządzanie, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • otwierałem konferencję „Zarządzanie 4.0 – naukowe zarządzanie w awangardzie rozwoju Polski od 100 lat” zorganizowaną przez Wydział Zarządzania i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
 • z prodziekanami uczestniczyłem w Politechnice Gdańskiej w spotkaniu dziekanów wydziałów zarządzania uczelni technicznych
 • uczestniczyłem w dorocznym Forum Technologii Związku Banków Polskich
 • otwierałem z Rektorem Politechniki Warszawskiej spotkanie jubileuszowe X-lecia Wydziału Zarządzania
Marzec 2018
 • jako recenzent uczestniczyłem w przewodzie habilitacyjnym dr Joanny Radomskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • uczestniczyłem w jubileuszu 10-lecia Katedry Zarządzania Projektami SGH, założonej i kierowanej przez prof. Michała Trockiego
 • opiniowałem dla Związek Banków Polskich, bazujące na technologii blockchain, rozwiązanie tzw. „trwałego nośnika” informacji dla klientów banków
 • uczestniczyłem w konferencji „Project Management” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Luty 2018
 • ukazała się monografia, pod red. A.Kosieradzkiej i moją, autorstwa zespołu WZ – “Methodology of risk evaluation in public crisis management”
 • jako promotor uczestniczyłem w obronie doktoratu Agnieszki Kamińskiej “Polityka informacyjna uczelni publicznej – ujęcie modelowe” na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej

 

Styczeń 2018
 • wygłosiłem referat “Kluczowe problemy i wyzwania publicznego zarządzania kryzysowego” otwierając konferencję „Szkoła logistyki” współorganizowaną przez Wydział Zarządzania PW z UT-H w Radomiu
 • zostałem członkiem Rady Programowej periodyku „Przegląd Organizacji”
 • na konferencji GIODO „XII Dzień ochrony danych osobowych” wystąpiłem w panelu ekspertów
 • na konferencji WZ i SABI „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych” wygłosiłem wykład otwierający “Aksjologia ochrony danych osobowych”
Posted in Dziennik aktywności.