Dziennik – 2017

Grudzień 2017
 • recenzowałem poradnik GIODO “Jak należy rozumieć podejście oparte na ryzyku wg RODO?”
 • byłem jurorem konkursu Giełdy Papierów Wartościowych na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rynkowi kapitałowemu
 • otwierałem i uczestniczyłem w panelu konferencji kończącej III edycję Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej, w której w imieniu Rektora PW przewodniczę Radzie Programowej

Listopad 2017
 • współprowadziłem w KSAP ogólnopolskie seminarium poświęcone wykorzystywaniu i ochronie danych w instytucjach publicznych
 • byłem jurorem konkursu Forum Zarządzania Publicznego na menedżerów innowacyjnych praktyk w instytucjach publicznych
 • byłem gościem Międzynarodowej Konferencji „Ergonomia Niepełnosprawnym” zorganizowanej przez WOiZ Politechniki Łódzkiej
 • jako recenzent uczestniczyłem w obronie doktoratu A. Stasiuk-Piekarskiej “Metodyka zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych” na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
 • otwierałem konferencję „DEMIST – Digital Economy, Management, Innovation, Society & Technology” zorganizowaną przez WZ PW
 • na XXIII Forum ADO/ABI „Zabezpieczanie danych osobowych wg RODO” wygłosiłem wykład Ryzyko w działalności polegającej na przetwarzaniu informacji w systemie informatycznym
Październik 2017
 • zespół naukowy, którym kieruję, otrzymał nagrodę Rektora I st. za osiągnięcia naukowe w latach 2015-2016
 • zostałem członkiem Rady Naukowej Centrum Analiz Szkolnictwa Wyższego
 • zostałem członkiem Kapituły Konkursu Giełdy Papierów Wartościowych na najlepszą pracę doktorską i magisterską nt. rynku kapitałowego
 • w Instytucie Nauk Prawnych PAN wygłosiłem wykład inauguracyjny pt. “Bezpieczeństwo informacji jako wartość”
Wrzesień 2017
 • na konferencji „Logistyka w ratownictwie” Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu przedstawiłem referat “Struktura problemowa logistyki społecznej z uwzględnieniem uwarunkowań usług publicznych”
 • zostałem członkiem Rady Forum Zarządzania Publicznego powołanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • rozpocząłem udział w projekcie “Ustawa 2.0 / Fenomen Kraków” (analogia do projektu Cambridge Fenomenon),
 • monografia “Plus ratio quam vis consuetudinis”, której jestem współautorem, została wykorzystana w raporcie Komisji Europejskiej “Peer Review of Poland’s Higher Education and Science System”
 • uczestniczyłem w Narodowym Kongresie Nauki
Lipiec 2017
 • w rekrutacji na studia stacjonarne Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej nowozaoferowany program kierunku “Zarządzanie” cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem – 25 osób na jedno miejsce
Czerwiec 2017
 • uczestniczyłem w okresowym spotkaniu dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania uczelni technicznych i wojskowych;
 • na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyłem w konferencji nt. ustroju szkolnictwa wyższego, przygotowującej Narodowy Kongres Nauki;
 • przewodniczyłem posiedzeniu Rady Fundacji im. Prof. Kazimierza Bartla;
 • byłem członkiem Komitetu Programowego “the 20th International Conference on Business Information Systems – BIS 2017”;
 • uczestniczyłem w Forum Zarządzania Publicznego zorganizowanym w Krajowej Szkole Administracji Publicznej;
Maj 2017
 • na konferencji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prowadziłem panel poświęcony reformie szkolnictwa wyższego;
 • Wydział Zarządzania PW z Wyższą Szkołą Biznesu zorganizował w Dąbrowie Górniczej konferencję dla doktorantów, którą współprowadziłem z prof. Markiem Lisińskim;
 • kierunek kształcenia Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzony na Wydziale Zarządzania PW w rankingu Fundacji “Perspektywy” został uznany za trzeci w Polsce;
 • Senat PW zatwierdził nowy program kształcenia oferowany przez WZ, a zorientowany na zarządzanie gospodarka cyfrową;
 • na Uniwersytecie Łódzkim uczestniczyłem w konferencji nt. finansowania nauki, przygotowującej wrześniowy Narodowy Kongres Nauki;
 • na seminarium Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawiłem referat “Ustawa 2.0 w oczach zespołu Instytutu Allerhanda”;

Kwiecień 2017

 • na posiedzeniu Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN przedstawiłem dorobek i plany rozwojowe Wydziału Zarządzania;
 • byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego the International Conference on Communication, Management and Information Technology ICCMIT’17;
 • w ramach cyklu seminaryjnego „Czwartki u ekonomistów” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zorganizowałem z jego prezesem prof. Elżbietą Mączyńską debatę nt. “Co dalej z euro” z udziałem panelistów: prof. Grzegorza Kołodki i b.min. Stefana Kawalca;
 • wystąpiłem w panelu “Urban resilience” w trakcie konferencji ”5 żywiołów. Bezpieczeństwo w mieście” zorganizowanej w Krakowie przez Instytut mikroMAKRO;
 • na konferencji „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata” zorganizowanej w Gdańsku przez KG Policji przedstawiłem referat “Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w obszarze logistyki społecznej”;

Marzec 2017

 • uczestniczyłem w prezentacji założeń reformy szkolnictwa wyższego – tzw. Ustawy2.0 – dokonanej w siedzibie PW przez ministra J. Gowina;
 • zostałem wyróżniony umieszczeniem na liście polskich 100 CIO miesięcznika Computerworld;
 • na konferencji Politechniki Częstochowskiej „Multimedia w zarządzaniu” Marek Kisilowski i ja przedstawiliśmy referat “Grounds for the need of a new definition of social logistics”;
 • Minister Cyfryzacji powołała mnie do Rady Naukowej Instytutu Łączności, która wybrała mnie na przewodniczącego;

Luty 2017

 • ukazała się monografia “Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0”, której jestem współautorem;
 • zrecenzowałem monografię T.Jasiński, A.Marszal, A.Bochenek “Wybrane zastosowania sztucznych sieci neuronowych na rynku walutowym, terminowym rynku kapitałowym i w gospodarce przestrzennej”;
 • wygłosiłem wykład “Odwaga i profesjonalizm” na inaugurację III edycji Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej (patronat Rektora Politechniki Warszawskiej i Ministra Cyfryzacji);
 • jako jeden z 4 ekspertów uczestniczyłem w konsultacjach w Ministerstwie Cyfryzacji nt. dobrych praktyk i standardów przetwarzania danych osobowych;
 • na Uniwersytecie A.Mickiewicza uczestniczyłem w konferencji nt. doskonałości naukowej przygotowującej wrześniowy Narodowy Kongres Nauki;

Styczeń 2017

 • mój doktorant mgr inż. Bogusław Bujak obronił pracę doktorską nt. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce;
 • na konferencji Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu i Komitetu Transportu PAN „III Szkoła Logistyki” przedstawiłem referat Wysokospecjalistyczna platforma planowania cywilnego i ratownictwa;
 • z ramienia Politechniki Warszawskiej zostałem członkiem Rady Centrum Naukowo-Przemysłowego Teleinformatyki utworzonego przez jednostki badawcze Ministerstwa Cyfryzacji;
 • na konferencji Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Wydziału Zarządzania Politechniki „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI” prowadziłem panel Nowe wymagania i trendy w ochronie danych osobowych.
Posted in Dziennik aktywności.