Archiwum

 • 31 grudnia zakończyłem 4-letnią kadencję członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym czasie uczestniczyłem w 22 wizytacjach uczelni oraz opiniowałem 20 projektów programów kształcenia.
 • Grudzień 2015: w wydawnictwie edu-Libri ukazała się książka, pod redakcją dr hab. Anny Kosieradzkiej i moją, autorstwa zespołu Wydziału Zarządzania, pt. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym.

 • Grudzień 2015: zespół WZ pod moim kierownictwem otrzymał grant NCBiR w ramach Konkursu nr 7/2015 na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa na projekt Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych KSRG.
 • 11.24, moja doktorantka mgr inż. Anna Cajsel otworzyła przewód doktorski nt. Model zarządzania ofertą towarzystw ubezpieczeniowych w odniesieniu do klienta rodzinnego.
 • 11.24, mój doktorant mgr inż. Bogusław Bujak zamknął przewód doktorski nt. Model organizacji nadzoru bankowego w Polsce.
 • Listopad 2015: zostałem nominowany do nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami – LUMEN 2015” w kategorii „Innowacyjność” za program realizacji Strategii informatyzacji PW do roku 2020.
 • Listopad 2015: Politechnika Warszawska podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji o doradztwie przy informatyzacji administracji państwowej; koordynuję tę współpracę.
 • 11.04, mój doktorant mgr inż. Bartosz Zamara otworzył przewód doktorski nt. Wykorzystanie metody oceny wartości funkcjonalnej w zarządzaniu publicznymi projektami inwestycyjnymi.
 • 2015.10.22 (Krynica Zdrój), na konferencji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji przedstawiłem referat pt. Zarządzanie kryzysowe w logistyce społecznej
 • 2015/16 semestr zimowy (Politechnika Warszawska), kieruję całosemestralnym wspólnym seminarium Centrum Informatyzacji, Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii pt. Modelowanie inżynierskie i biznesowe
 • 2015.09.24 (Podlesice k/Zawiercia), na I Kongresie Informatyki Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) przedstawiłem referat pt. Doświadczenia z projektu wdrażania SAP w Politechnice Warszawskiej (napisany z Januszem Stańczakiem, Zastępcą Dyrektora Centrum Informatyzacji PW)
 • 2015.09.23, zostałem członkiem zarządu krajowego Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
 • 2015.09.18 (Międzyzdroje), na konferencji Uniwersytetu Szczecińskiego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego Informatyka w zarządzaniu przedstawiłem referat pt. Wykorzystanie metody AHP do selekcji wariantów informatyzacji organizacji (napisany z Andrzejem Zajkowskim, Zastępcą Dyrektora Centrum Informatyzacji PW)
 • 2015.09.09 (Mikołajki), na konferencji Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu Logistyka w ratownictwie przedstawiłem referat pt. Ryzyko operacyjne z perspektywy logistyki społecznej oraz omówiłem 8 innych referatów pracowników naszego Wydziału
 • 2015 czerwiec, w kwartalniku PAN Organizacja i Kierowanie nr 2/2015 ukazał się artykuł dr. Marka Kisilowskiego i mój pt. Zarządzanie kryzysowe – zagadnienie na styku nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu
 • 2015.06.24 (Warszawa), na konferencji Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przedstawiłem referat pt. Analiza ryzyka jako podstawa zabezpieczenia danych osobowych
 • 2015.06.18 (Warszawa), na comiesięcznym seminarium naukowym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przedstawiłem referat pt. Zarządzanie kryzysowe w logistyce społecznej
  Kliknij, by obejrzeć nagranie z seminarium
 • 2015.05.28 (Busko Zdrój), na konferencji Politechniki Łódzkiej Zarządzanie rozwojem organizacji przedstawiłem referat pt. Wieloznaczność czy jednoznaczność publicznego zarządzania kryzysowego w ujęciu dyscyplin nauk
 • 2015.05.25 (Dąbrowa Górnicza) w imieniu Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczestniczyłem w II Forum Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Biznesu i wygłosiłem wykład nt. roli procesu dyplomowania w zapewnianiu jakości kształcenia
 • 2015.05.11 (Siedlce), na konferencji Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Grzegorz Kunikowski i ja przedstawiliśmy referat pt. Current trends in the development of energy technologies in the context of the national critical infrastructure security
 • 2015 marzec, w wydawnictwie C.H.Beck ukazała się książka pod redakcją Iwony Staniec (Politechnika Łódzka) i moją pt. Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu
 • 2015.02.26 (Praha), Politechnika Warszawska otrzymała nagrodę Silver Winner of the SAP Quality Awards 2014 za jakość i tempo wdrażania systemu SAP (ERP)
 • 2015.02.24 mój doktorant Bogusław Bujak otworzył przewód doktorski nt. Modelu organizacji nadzoru bankowego w Polsce
 • 2015.02.20, zostałem przewodniczącym Rady Programowej Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej pod patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji
 • 2015 styczeń, w Przeglądzie Organizacji 1/2015 ukazał się artykuł Agnieszki Kamińskiej i mój nt. Model procesu ustanawiania i prowadzenia polityki informacyjnej uczelni publicznej
 • 2015.01.13 (Szczyrk), na konferencji PAN Szkoła logistyki przedstawiłem referat pt. Dualne naukowe podejście do zarządzania kryzysowego
Posted in Dziennik aktywności.