10 przykazań logiki

  1. Nie będziesz atakował osoby, ale tezę (ad personam).
  2. Nie będziesz przeinaczał lub wyolbrzymiał tez dyskutanta, aby ułatwić sobie dyskusje (sofizmat rozszerzenia).
  3. Nie będziesz wyciągał wniosków ze zbyt malej ilości danych (pospieszna generalizacja).
  4. Nie będziesz przyjmował za przesłankę tego, co ma być dopiero udowodnione (petitio principii).
  5. Nie będziesz twierdził, że skoro coś wydarzyło się w przeszłości, to musi być przyczyną (post hoc).
  6. Nie będziesz postrzegał zjawisk tylko w ich skrajnych przypadkach (dychotomia myślenia).
  7. Nie będziesz argumentował wykorzystując fakt niewiedzy innych (ad ignorantiam).
  8. Nie będziesz nakładał ciężaru dowodu na tego, który kwestionuje postawioną tezę (onus probandi).
  9. Nie będziesz twierdził, że jedno zdanie wynika z drugiego, choć taki związek nie zachodzi (non sequitur).
  10. Nie będziesz twierdził, że skoro teza jest powszechnie przyjęta, to musi być prawdziwa (ad populum).